Either you run the day or the day runs you

Methodiek

Om tot een succesvolle match te komen heeft Van de WOUW een methodiek ontwikkeld die leidt tot duurzame benoemingen waarmee èn de opdrachtgever èn de benoemde kandidaat tevreden zijn.

Kennis van de markt, de organisatie en uiteraard de vacature zijn hierbij van essentieel belang. Hierbij richten wij ons niet alleen op de noodzakelijke harde vereisten zoals opleiding, marktkennis en de ontwikkelde ervaring, maar juist ook op de meer zachte elementen zoals cultuur en plek van de kandidaat in de organisatie.

Onze werkwijze is te onderscheiden in de volgende stappen:

Organisatieanalyse

Nadat we van u het vertrouwen hebben gekregen om de opdracht in te vullen, voeren wij gesprekken met de betrokken lijn-managers en directe collega’s binnen uw organisatie om het profiel scherp en helder te krijgen. Tevens krijgen wij zo een duidelijk inzicht in de bedrijfscultuur en de bijbehorende mensen. Deze gesprekken zijn belangrijke bouwstenen om de kandidaten een reëel beeld van de vacature en de organisatie te kunnen schetsen.

Functieprofiel

Op basis van de verkregen informatie beschrijven wij de situatie, de vacature en het profiel van de ideale kandidaat. Hiernaast stellen wij een targetlist op. Na bespreking van onze conclusies met de opdrachtgever en de goedkeuring hiervan, starten wij het searchproces en de gesprekken met potentiële kandidaten.

Search en presentatie van kandidaten

Door de grondige organisatieanalyse, het functieprofiel en de targetlist zijn wij in staat om de juiste kandidaten te benaderen en te interesseren. Met alle kandidaten houden wij een uitgebreid interview en binnen vier tot zes weken na start van de opdracht zullen wij de rapporten van de geselecteerde kandidaten presenteren aan de opdrachtgever. Iedere week ontvangt de klant een overzichtelijke en heldere rapportage met de voortgang en analyse. Vervolgens zullen wij in overleg de kandidaten voor interviews inplannen. Deze interviews kunnen bij de opdrachtgever op kantoor plaatsvinden, maar ook, indien gewenst, op het kantoor van Van de WOUW.

Afronding

Gedurende de gehele procedure fungeren wij als aanspreekpunt voor zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Voordat de kandidaat een aanbod krijgt, ontvangt de opdrachtgever van Van de WOUW een sluitend overzicht van de huidige arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, bonusregelingen etc). Als neutraal intermediair met ruime ervaring in dit soort processen, zorgen wij ervoor dat beide partijen op alle punten naar tevredenheid een overeenstemming bereiken.

Follow-up

Na aanstelling van de geschikte kandidaat, plannen wij een evaluatiegesprek met de opdrachtgever en met de benoemde kandidaat. Wij onderhouden contact en hopen van harte de basis gelegd te hebben voor een lange en bestendige relatie.

One day or day one. You decide