Carrière Coaching

De situatie
Je staat op een kruispunt in jouw loopbaan. Na afronding van je studie heb je een aantal jaren geïnvesteerd in je carrière; posities vervulde je met succes. De positieve flow wierp vruchten af; een promotie kwam bijna als logische volgende stap op jouw weg. Je professionele ontwikkeling leek bijna vanzelf te gaan. En nu is het moment dat je wilt nadenken over het vervolg.

Òf

Je bent inmiddels wat verder in je carrière, je hebt diverse posities succesvol vervuld en staat nu op een kruispunt. Blijf ik bij mijn huidige werkgever? Wil ik door naar de next level? Of wil ik mijn carrière een andere richting op sturen? Dan is nu is het moment dat je dit in kaart wilt brengen.

De vragen
Ga ik door in datgene waar ik goed in ben? Of is het tijd voor iets nieuws? Wil ik een overstap maken naar een andere markt? Als ik een wending wil geven aan mijn werken, welke richting past dan goed? Welke mogelijkheden heb ik eigenlijk? Het zijn de vragen waar ik dagelijks mee wordt geconfronteerd. Om jouw vraag zorgvuldig te beantwoorden heb ik een aanpak geformuleerd die recht doet aan de serieuze afweging die je wilt maken. Een afspraak maken voor “een kop koffie” is snel gemaakt, maar ik ben ervan overtuigd dat je beter geholpen bent met een meer systematische benadering van jouw vraag en zorg daarom graag voor een maatwerk-antwoord.

Met behulp van de volgende stapsgewijze benadering werk ik resultaatgericht naar meer helderheid toe.

1. Kennismaking; Ik inventariseer jouw situatie en ga in op jouw wensen en verwachtingen ten aanzien van het advies. Hierna bepalen wij samen het vervolg. Dit kan bestaan uit een interview of uit een interview gevolgd door een verdiepingsgesprek/terugkom gesprek, drie maanden nà de eerste gesprekken.

2. Interview; Een uitvoerig interview waarin loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling aan de orde komen. Ik maak met jou een sterkte-zwakte analyse, we staan stil bij jouw ontwikkelde competenties, je belangstelling en je ambities. Tevens gaan wij dieper en praktisch in op je Curriculum vitae. Hierbij wordt ingegaan op de structuur, inhoud en opmaak. Uiteraard nemen wij ook je presentatie mee in de dit gesprek en geef ik je open feedback op jouw presentatie gedurende de gesprekken. Afsluitend adviseer ik je over zoekrichtingen ten aanzien van branches en functies en jouw kansen op de markt.

3. Verdieping/terugkom gesprek; In sommige situaties vraagt jouw oriëntatie een nadere verdieping. In dat geval bied ik de mogelijkheid om na drie maanden nog een gesprek te plannen waarbij wij terug blikken op vorige gesprekken maar vooral ook vooruit kijken en nader bespreken hoe diverse zaken aan te scherpen en / of te verbeteren. Tevens bespreken wij opnieuw de arbeidsmarkt.

Neem contact op!
+31 6 51054104
annemieke@vandewouwsearch.com